Colegio Plurilingüe Sagrado Corazón
Código de Centro 36006699
 Rúa da Estrada, 24
36004  PONTEVEDRA

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2016-17

Tras la renovación parcial, se constituye con fecha 13 de diciembre de 2016 el Consejo Escolar del Colegio con la siguiente composición:

- Presidente:

Don Francisco Barros Sanmartín, Director

- Representantes da Entidade Titular:

P. Alfredo Benjamín Fernández de la Riva, msc
Dª María Teresa Bernal Sánchez
Don Eduardo Prado Souto

- Representantes dos Pais/Nais:

Begoña Fidalgo Aneiros
David José Lariño Calviño
Doña Susana Mederer Hengstl
Don Francisco Javier Diz Gómez

- Representante do  Persoal de Administración e Servizos: 

Don Manuel Martínez Torres

- Representantes do Profesorado:

Don José Estarque Moreno
Doña Marta María Fernández Dorrío
Don Juan María Sánchez Curto
Doña Raquel Rey Asorey

- Representantes dos Alumnos:

Doña Amanda Riveira Tasende
Doña Alejandra Soto Martínez