RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO PARA EL CURSO 2017/18

Libros de texto Infantil 2017-18

 • 4º Infantil
 • 5º Infantil
 • 6º Infantil

4º Infantil

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

4º Infantil

Proxecto

Explora. Todos ao cole. SM-Galego

9788498546392

4º Infantil

Proxecto

Explora. Deserto á Vista. SM-Galego

9788498546408

4º Infantil

Proxecto

Explora. Tengo un mensaje. SM-Castellano

9788467594256

4º Infantil

Proxecto

Explora. Nas cavernas. SM-Galego

9788498546415

4º Infantil

Proxecto

Explora. Cachorros. SM- Castellano

9788467592320

4º Infantil

Matemáticas

Matemáticas Activas 3 años. SM

9788467592269

4º Infantil

Lectoescritura

MolaLaLetra. Nivel 1.  Edelvives-Castellano

9788414007716

5º Infantil

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

5º Infantil

Proxecto

Explora.Benvido a miña casa. SM-Galego

9788498546422

5º Infantil

Proxecto

Explora.Una entrada por favor. SM-Castellano

9788467592344

5º Infantil

Proxecto

Explora. Selva á vista .SM-Galego

9788498546439

5º Infantil

Proxecto

Explora. Olimpiadas, qué gran noticia. SM- Castellano

9788467594270

5º Infantil

Proxecto

Explora. Que invento. SM-Galego

9788498546446

5º Infantil

Proxecto

Explora. Bichos. SM-Castellano

9788467592368

5º Infantil

Matemáticas

Matemáticas Activas 4 años. SM

9788467592276

5º Infantil

Lectoescritura

MolaLaLetra. Nivel 2. Edelvives - Castellano

9788414007730

6º Infantil

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

6º Infantil

Proxecto

Explora. Ao outro lado da rúa. SM-Galego

9788498546453

6º Infantil

Proxecto

Explora. Polo á Vista. SM-Galego

9788498546460

6º Infantil

Proxecto

Explora. El mundo en mi dedo. SM- Castellano

9788467594294

6º Infantil

Proxecto

Explora. De vacacións a Marte. SM-Galego

9788498546477

6º Infantil

Proxecto

Explora. Burbujas. SM- Castellano

9788467592405

6º Infantil

Matemáticas

Matemáticas activas 5 años. SM

9788467592283

6º Infantil

Caderno de escritura

Letrilandia 2. (Pauta). Edelvives-Castellano

9788426371409

6º Infantil

Caderno de escritura

Letrilandia 3. (Pauta). Edelvives-Castellano

9788426371416

6º Infantil

Caderno de escritura

Letrilandia 4. (Pauta). Edelvives-Castellano

9788426371423

6º Infantil

Libro de lectura

Letrilandia 1.Edelvives-Castellano.

9788426355836

 

Pontevedra, 15 de xuño de 2017
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín

Libros de texto Primaria 2017-18

 • 1º Primaria
 • 2º Primaria
 • 3º Primaria
 • 4º Primaria
 • 5º Primaria
 • 6º Primaria

1º Primaria

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

IDM

1º Primaria

Lingua castelá

Lengua 1º SAVIA (Trimestral) Mar de Palabras / Nadia Aguiar, María Duque,…/ SM / 2014

9788467570229

Castelán

1º Primaria

Lingua galega

Caderno lingua 1º Trimestre

9788498544381

Gallego

1º Primaria

Lingua galega

Caderno Lingua 2º Trimestre

9788498544398

Gallego

1º Primaria

Lingua galega

Caderno Lingua 3º Trimestre

9788498544404

Gallego

1º Primaria

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 1º CELME (Integrado) /Mercedes Garín, Sergio López,.... / SM Xerme/ 2014

9788498544374

Gallego

1º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 1º SAVIA (Trimestral) / JavierBernabeu, Ana Carvajal…./ SM / 2014

9788467570182

Castelán

1º Primaria

Relixión

Religión  Católica1º NuevoKairé / EstherFabelos, Mónica Robledo…/  SM PPC / 2015

9788467580839

Castelán

1º Primaria

Idioma estranxeiro ( Inglés)

IncredibleEnglishKit 1, ClassBook /SarahPhillips,KirstieGrainger,.../Oxford 2014

9780194443623

Inglés

1º Primaria

Música

Música 1º CELME /  Sara Rodríguez, CarmenGil,........          / SM Xerme / 2014

9788498544152

Gallego

1º Primaria

Lectura lingua castelá (1º A )

Caravana de Lecturas 1 / Antonio Lasanta e Luís Vázquez / Anaya 2004 /

9788466728485

Castelán

1º Primaria

Lectura lingua castelá (1º B)

El regalo de cumpleaños – Lecturas 1 / Vicente Aldeanuela e outros / SM

9788467512724

Castelán

1º Primaria

Lectura lingua castelá (1º C)

12 Colores, Ledctura 1º Primaria / Begoña Oro / S. M. / 2014

9788467571448

Castelán

1º Primaria

Lectura lingua galega (1º A)

Alicia sabe voar – Lecturas 1 / Paula Carballeira / Anaya / 2006

9788466742269

Gallego

1º Primaria

Lectura lingua galega (1º B)

O libro de Pepa  1º E. Primaria /Manuel Bragado / Xerais / 2004

9788497821070

Gallego

1º Primaria

Lectura lingua galega (1º C)

Xanela de cores / Mª Guillermo Díaz e outros / Anaya / 2000

9788420795140

Gallego

1º Primaria

Cuaderno Actividades Inglés

IncredibleEnglishKit 1, ActivityBook/ SarahPhillips,KirstieGrainger.../ Oxford 2014

9780194443630

Inglés

2º Primaria

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

IDM

2º Primaria

Lingua Castelá

Lengua 2º SAVIA (Trimestral) / Elvira Menéndez, Begoña Oro,....,/ SM / 2015

9788467575057

Castelán

2º Primaria

Lingua Galega

Caderno Lingua 1º Trimestre

9788498545371

Galego

2º Primaria

Lingua Galega

Caderno Lingua 2º Trimestre

9788498545388

Galego

2º Primaria

Lingua Galega

Caderno Lingua 3º Trimestre

9788498545395

Galego

2º Primaria

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 2º CELME (Integrado)/ Mercedes Garín, ..../ SM Xerme/ 2015

9788498545098

Galego

2º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 2º,  SAVIA (Trimestral) / Mercedes Garín, José M. Vidal… / SM / 2015

9788467575071

Castelán

2º Primaria

Relixión

Religión Católica 2º NuevoKairé / EstherFabelos, Mónica Robledo / SM PPC / 2015

9788467580846

Castelán

2º Primaria

Idioma estranxeiro ( Inglés)

IncredibleEnglihKit 2, ClassBook/ SarahPhillips, KirstieGrainger,.../Oxford /2014

9780194443654

Inglés

2º Primaria

Música

Música 2º CELME / Sara Rodríguez, CarmenGil,.... / SMXerme / 2015

9788498545142

Galego

2º Primaria

Lectura Lingua Castelá (2º A)

El regalo de cumpleaños – Lecturas 2 / Vivente Aldeanuela e outros / SM

9788467513578

Castelán

2º Primaria

Lectura Lingua Castelá (2º B)

Luna de Papel – Lecturas 2 / Mª Guillermo e Alcázar Martínez / Anaya / 2006

9788466735889

Castelán

2º Primaria

Lectura Lingua Castelá (2º C)

Caravana de lecturas 2  / Antonio Basanta, Luis Vázquez / Anaya / 2005 

9788466735803

Castelán

2º Primaria

Lectura Lingua Galega (2º A)

O corno da Lúa –Lecturas 2/ Xerais 2005

84-9782-305-2

Galego

2º Primaria

Lectura Lingua Galega (2º B)

Xanela de cores Lecturas 2 / María Guillermo e outros / Anaya / 2006

9788420795164

Galego

2º Primaria

Lectura Lingua Galega (2º C)

O asubío do vento do norte – Lecturas 2 / Paula Carballeira / Anaya / 2006

9788466742436

Galego

2º Primaria

Caderno Actividades Inglés

IncredibleEnglihKit 2, ActivityBook/ SarahPhillips, KirstieGrainger,.../Oxford /2014

9780194443661

Inglés

 

3º Primaria

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

IDM

3º Primaria

Lingua Castelá

Lengua 3º SAVIA (Trimestral) / Begoña Oro, María Duque,... / SM / 2014

9788467569957

Castelán

3º Primaria

Lingua galega

Lingua 3º CELME (Trimestral) / Amparo Cantalejo, Alfonso Guerra, ... / S.M. Xerme / 2014

9788498544206

Galego

3º Primaria

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 3º CELME  (Integrado) / Alicia Soria e outros / S.M. Xerme /  2014

9788498544275

Galego

3º Primaria

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 3º  CELME (Integrado) /JoséLuis Pérez e outros /SM Xerme /2014

9788498545166

Galego

3º Primaria

Matemáticas

Matemáticas  4º SAVIA (Trimestral) / Mercedes Garín, Ana Carvajal,...  / S.M  / 20124

9788467569988

Castelán

3º Primaria

Relixión

Religión Católica 3º  NuevoKairé /.................... / SM / / 2015

9788467580853

Castelán

3º Primaria

Idioma Estranxeiro

Kid´sBox 3, Pupil´sBook , SecondEdition / CarolineNixon, MichaelTomlinson  /Cambridge/2014

9788490364284

Inglés

3º Primaria

Música

Música 3º CELME  /Sara Rodríguez, CarmenGil,.... / SMXerme / 2014 

9788498544138

Galego

3º Primaria

Lectura lingua Castelá (3º A)

Muros / Fernández Paz, Agustín / El barco de vapor / SM

9788467540215

Castelán

3º Primaria

Lectura lingua Galega(3º B)

“ O trompetista e a lúa” /Xelis de toro. Editorial Xerais 

9788499148489

Galego

3º Primaria

Lectura lingua Castelá (3º C)

El secreto del  huevo azul / González Vilar, Catalina / El barco de vapor / SM

9788467554342

Castelán

3º Primaria

Lectura lingua Galega

Un, dous, tres …. Hora de ler? Lecturas 3 / Begoña Oro / S.M. Xerme / 2008

9788498540628

Galego

3º Primaria

Cuaderno Actividades Inglés

Kid´sBox 3, ActivityBook , SecondEdition / CarolineNixon, MichaelTomlinson /Cambridge/2014

9788490364291

Inglés

4º Primaria

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

IDM

4º Primaria

Lingua Castelá

Lengua  4º Savia (Trimestral) / Begoña Oro, Mª Duque, ...... / SM / 2015

9788467575385

Castelán

4º Primaria

Lingua galega

Lingua 4º CELME (Trimestral) / MaritxellMartí,  Ana  Lozano,.../ SMXerme / 2015

9788498545265

Galego

4º Primaria

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 4º CELME (Integrado)/José Pérez, Sara Martí,.../SMXerme/2015

9788498545289

Galego

4º Primaria

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 4º CELME (Integrado)/ José  Pérez, Sara Martín,.../SMXerme/ 2015

9788498545272

Galego

4º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 4º SAVIA (Trimestral) / Mercedes Garín, José M. Vidal,... / SM / 2015

9788467575408

Castelán

4º Primaria

Relixión

Religión Católica  4º NuevoKairé / JoséLuis Centeno, JavierGuil /SM-PPC / 2015 

9788467580860

Castelán

4º Primaria

Idioma Estranxeiro

Kid´sBox 4, Pupil´sBook , SecondEdition/ CarolineNixon,MichaelTomlinson /Cambridge/ 2015

9788490367513

Inglés

4º Primaria

Música

Música 4º CELME / CarmenGil, Sara Rodríguez,.... / S.M./ 2015

9788498545111

Galego

4º Primaria

Lectura lingua Castelá (4º A)

Lía e as zapatillas de deporte/María Reimóndez./ Editorial Xerais.

9788497827256

Galego

4º Primaria

Lectura lingua Castelá (4º B)

Preocupados.com / Wilson, Jacquelín / El barco de vapor / SM

9788467505931

Castelán

4º Primaria

Lectura lingua Castelá (4º C)

Querido Max / D.J. Lucas alias Rally Grindley / El barco de vapor / SM

9788467529050

Castelán

4º Primaria

Lectura lingua Galega

Un, dous, tres …. Hora de ler? Lecturas 4 / Begoña Oro / S.M. Xerme / 2008

9788498540635

Galego

4º Primaria

Cuaderno Actividades Inglés

Kid´sBox 4, ActivityBook , SecondEdition/ CarolineNixon,MichaelTomlinson /Cambridge/ 2015

9788490367520

Inglés

 

5º Primaria

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

IDM

5º Primaria

Lingua Castelá

Lengua 5º SAVIA (Trimestral)/ Begoña Oro, Araceli Calzado … / SM / 2014

9788467569926

Castelán

5º Primaria

Lingua Galega

Lingua 5º CELME (Trimestral) / VicentMarzá, Patricia Pedraza … / SM Xerme / 2014

9788498544213

Galego

5º Primaria

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 5º CELME (Integrado) / Isabel Pueyo e outros / SM Xerme / 2014

9788498544244

Galego

5º Primaria

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 5º CELME  (Integrado) / Ezequiel Parra e outros / SM Xerme  / 2014

9788498544282

Galego

5º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 5º SAVIA  (Trimestral) / Mercedes Garín, José M. Vidal,… / SM / 2014

9788467569933

Castelán

5º Primaria

Música

Música5º CELME / .Sara Rodríguez, CarmenGil,........ / SMXerme / 2014

9788498544145

Galego

5º Primaria

Idioma Estranxeiro

Kid´sBox 5, ActivityBook , SecondEdition/ CarolineNixon,MichaelTomlinson /Cambridge/2014

9788490364369

Inglés

5º Primaria

Relixión

Religión Católica 5º NuevoKairé / .............. / SM-PPC / 2015

9788467580877

Castelán

5º Primaria

C. actividades de inglés

Kid´sBox 5, ActivityBook , SecondEdition/ CarolineNixon,MichaelTomlinson /Cambridge/2014

9788490364376

Inglés

5º Primaria

Lectura en galego  ( 5º A )

Palabras de caramelo / Gonzalo Moure / Xerais / 2008

9788497820714

Galego

5º Primaria

Lectura en galego ( 5º B )

O meu nome é Skywalker / Agustín Fernández / O barco de Vapor / SM Xerme / 2007

9788434895358

Galego

5º Primaria

Lectura en galego ( 5º C )

Unha bruxa na casa/ Stark, Uff/El barco de vapor / SM

9788434841864

Galego

5º Primaria

Lectura lingua Castelá (5º A)

El tesoro más precioso del mundo / Alfredo Gómez Cerdá / El barco de vapor / SM

9788467516630

Castelán

5º Primaria

Lectura lingua Castelá (5º B)

Mi vecino de abajo / Nesquens, Daniel / El barco de vapor / SM

9788467547900

Castelán

5º Primaria

Lectura lingua Castelá (5º C)

333 / Ricardo Gómez / El barco de vapor / SM

9788467507621

Castelán

6º Primaria

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

IDM

6º Primaria

Lingua Castelá

Lengua 6º SAVIA  (Trimestral) / PalomaJover, Begoña Oro, CarmenGil,…/ SM / 2015

9788467575668

Castelán

6º Primaria

Lingua Galega

Lingua 6º CELME  (Trimestral) / Alfonso Guerra, Mª A. Canal,.../ SMXerme /2015

9788498545258

Galego

6º Primaria

Ciencias da Natureza

Ciencias da Natureza 6º CELME (Integrado) /Isabel Pueyo, ......./ SMXerme / 2015

9788498545319

Galego

6º Primaria

Ciencias Sociais

Ciencias Sociais 6º CELME (Integrado) / Sara Martín, Alfredo Mata,.../SMXerme/2015

9788498545302

Galego

6º Primaria

Matemáticas

Matemáticas 6º SAVIA  Trimestral/ Mercedes Garín, José M. Vidal.... / SM / 202015

9788467575675

Castelán

6º Primaria

Relixión Católica

Religión Católica 6ºNuevo Kaire /................. ...   / SM-PPC/ 2015

9788467580884

Castelán

6º Primaria

Música

Música 6º CELME / CarmenGil, Sara Rodríguez,..... / SMXerme/ 2015

9788498545326

Galego

6º Primaria

Inglés

Kid´sBox 6, Pupil´sBook , SecondEdition/ CarolineNixon,MichaelTomlinson /Cambridge/ 2015

9788490367636

Inglés

6º Primaria

Lectura lingua galega ( 6º A )

O día despois do día / Lourenzo, Manuel / O barco de vapor

9788498541410

Galego

6º Primaria

Lectura lingua galega ( 6º B )

Prohibido casar, papá! / Fina Casalderrey / Árbore Galaxia

9788482889641

Galego

6º Primaria

Lectura lingua galega ( 6º C )

Unha bruxa ben rara / Carlos Mosteiro / O barco de Vapor / SM

9788467516920

Galego

6º Primaria

Lectura lingua Castelá (6º A)

Pandillas rivales / Javier Malpica / El barco de vapor / SM

9788467502107

Castelán

6º Primaria

Lectura lingua Castelá (6º B)

El misterio de La Ronda de Noche / Sebastián Ruiz Mignone / SM

9788467508994

Castelán

6º Primaria

Lectura lingua Castelá (6º C)

Castelán

6º Primaria

Caderno actividades de inglés

Kid´sBox 6, ActivityBook , SecondEdition/ CarolineNixon,MichaelTomlinson /Cambridge/ 2015

9788490367643

Inglés

6º Primaria

Libro de lectura

The Secret of the Stones"/ Vicens Vives. (Green Apple Web.)

9788468226231

Inglés

 

Pontevedra, 15 de xuño de 2017
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín

Libros de texto ESO 2017-18

 • 1º ESO
 • 2º ESO
 • 3º ESO
 • 4º ESO

1º ESO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

1º ESO

Lingua castelá e literatura

Lengua y literatura ESO1 / Antonio Garrido / Edebé / 2015

castelán

 9788468320625

1º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua Galega e literatura 1ºESO / Cilha Lourenço e outros. / Baia Edicións / 2015

galego

 9788499951676

1º ESO

Inglés

Succeed in english 1 SB. OXFORD  / 2013

inglés

 9780194844000

1º ESO

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia.  Albet Mas, D.Bosch Mestres, M.García  y otros / Vicens Vives  / 2015

galego

 9788468231211

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas eso 1 proyecto savia  SM  Miguel Nieto; Antonio Moreno; Maestre Blanco / 2015

castelán

9788467575941

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía Celme-15/ E. Pedrinaci, C. Gil, J.A. Pascual, A. J. Hidalgo / S.M./ 2015

galego

9788498545227

1º ESO

Relixión

Relixión Ágora Savia-15  Javier Cortés Soriano. SM 2015

castelán

9788467582369

1º ESO

Francés

Trop bien! 1 / Calleja, Maxime, Bertrand/ Pearson/ 2014.         

francés

9788498376975

1º ESO

Caderno de inglés

Succeed in english 1 WB  OXFORD  / 2013

inglés

9780194844031

1º ESO

Lectura lingua galega

Os megatoxos e o aprendiz de druída. / Anxo Fariña  /  Xerais / 2012

galego

9788499143576 

Chamádeme Simbad  /  Francisco Castro / Galaxia / 2009

galego

9788498651478

1º ESO

Lectura lingua castelá

El retrato de Carlota / Ana Alcolea  / Anaya  / 2003 

castelán

9788466727273

El Profesor de Música  /  Hassan, Y /  Edelvives  /  2010

castelán

9788426352101

2º ESO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

2º ESO

Lingua castelá e literatura

Lengua y literatura ESO2 / Antonio Garrido / Edebé / 2016

castelán

9788468317434

2º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua Galega e literatura 2ºESO LOMCE/  Cilha Lourenço e outros. / Baia Edicións / 2016

galego

9788499951942

2º ESO

Idioma estranxeiro (Inglés)

Succeed in english  2 SB      BEN WEZT&BESS BRADFIELD  / Editorial Oxford / 2014

ingles

9780194844017

2º ESO

Xeografía e historia

Xeografía  e  Historia 2º ESO / VV.AA. / VIcens Vives / 2016

galego

9788468236322

2º ESO

Matemáticas

Matematicas 2º ESO – SAVIA / Miguel Nieto, Antonio Pérez / SM / 2016

castelán

9788467586787

2º ESO

Tecnoloxías

Tecnología  I  SAVIA  / VV.AA / SM / 2015

castelán

9788467576108

2º ESO

Física y Química

Física y química. Savia  / J.G.L. de Guereñu, A. González, J. Guitart, J. Corominas / SM / 2016

castelán

9788467586817

2º ESO

Música

Música eso primeiro ciclo Proxeto Século XXI. /M. Raúl Berg,P. F.García  / Galinova / 2016

galego

9788497371902

2º ESO

Relixión

Religión Católica, Proyecto Ágora/ Juan Manuel Rueda / SM-PPC / 2016

castelán

9788467587296

2º ESO

2º Idioma estranxeiro (Francés)

Trop bien 2!  / Calleja, I., Bertrand, A, y otros / Longman-Pearson / 2014

francés

9788498377033

2º ESO

Caderno de inglés

Succeed in english  2 WB     BEN WEZT&BESS BRADFIELD     Editorial Oxford 2014

ingles

9780194844048

2º ESO

Lectura lingua galega

Todos somos  /  Marcos Calveiro  / Xerais / 2013

galego

9788499145365

Fantasmas de luz/  Agustín Fernández Paz /  Xerais  / 2011

galego

9788499141688

2º ESO

Lectura lingua castelá

El niño con el pijama de rayas / John Boyne / Salamandra / 2007

castelán

9788498382549

El Principe de la Niebla / Carlos Ruiz Zafón / Planeta /2007

castelán

9788408072805

3º ESO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

3º ESO

Lingua castelá e literatura

Lengua y literatura ESO3 / Antonio Garrido / Edebé / 2015

castelán

9788468320632

3º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua Galega e literatura 3ºESO / Cilha Lourenço e outros. / Baia Edicións / 2015

galego

9788499951683

3º ESO

Idioma estranxeiro (Inglés)

Succeed in english 3 SB. Oxford / 2013

inglés

9780194844024

3º ESO

Xeografía e historia

Xeografía e Historia.  Albet Mas, D.Bosch Mestres, M.García  y otros / Vicens Vives /2015

galego

9788468231235

3º ESO

Matemáticas Académicas

Matemáticas proyecto savia. Académicas. SM 2015

castelán

9788467576221

3º ESO

Matemáticas Aplicadas

Matemáticas proyecto savia. Aplicadas. SM 2015

castelán

9788467576214

3º ESO

Física e Química

Física y química Savia, F. de la Prada, Ana Cañas, Aureli Caamaño /SM /  2015

castelán

9788467576375

3º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía   Celme-15. Pedrinaci, Emilio y otros. SM /2015

galego

9788498545180

3º ESO

Tecnoloxía

Diseño y Tecnologías Savia-15/ David Arboledas y otros, SM/ 2015

castelán

9788467576399

3º ESO

Música

Música 3.Segundo ciclo ESO.(proxecto XXI) M.  Berg, P.Fdez Gª y otros  / Galinova /2011

galego

9788497371551

3º ESO

Religión

Relixión Ágora  Javier Cortés Soriano. SM / 2015

castelán

   9788467582376

3º ESO

2º Idioma estranxeiro (Francés)

Trop bien! 3 / Maxime Dumuis, Annette/ Pearson/ 2014.         

francés

9788498377095

3º ESO

Cultura Clásica

Cultura Clásica. Conecta 2.0. Cañizares Ferriz, Patricia ;  M. García, Óscar SM 2011

castelán

9788467548341

3º ESO

Caderno de Inglés

Succeed in english 3 WB. Oxford. / 2013

inglés

9780194844055

3º ESO

Lectura lingua galega

Debuxos no muro / Aurora Rúa  / Galaxia  / 2014

galego

9788498655193

Veleno tinto / Ramón Carredano Cobas / Xerais / 2008 

galego

9788497827232

REO / Xesús Fraga / Galaxia / 2014

galego

9788498655421

3º ESO

Lectura lingua castelá

Lazarillo de Tormes/ Colección Clásicos Hispánicos / Anónimo / Edelvives  / 2004

castelán

9788426352569

La ciudad de las Bestias / Isabel Allende / Debolsillo / 2012

castelán

9788497935692

4º ESO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

4º ESO

Lingua castelá e literatura

Lengua y literatura ESO4 / Antonio Garrido / Edebé / 2016

castelán

9788468318448

4º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua galega e literatura 4º ESO. LOMCE  / Cilha Lourenço e outros/ Baia Edicións /2016

galego

9788499951959

4º ESO

Idioma estranxeiro (Inglés)

Succeed in english  4  SB     BEN WEZT&BESS BRADFIELD  Editorial Oxford 2014

inglés

9780194844277

4º ESO

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia 4. Aula 3d /VV.AA / Vicens Vives / 2016

galego

9788468236346

4º ESO

Matemáticas  Académicas

Matemáticas Académicas – SAVIA / F. Alcaide/ J. Hernández / SM /2016

castelán

9788467586930

4º ESO

Economía

Economía – SAVIA / Andrés Cabrera / SM / 2016

castelán

9788467586916

4º ESO

I.A.E.E.

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial / R. Castro / Anaya / 2016

castelán

9788469811573

4º ESO

Relixión

Religión católica Proyecto Ágora / Juan Yzuel, J.Navarro, J. Sánchez/ SM-ppc/  2016

castelán

9788467587302

4º ESO

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía /  E. Pedrinaci, C. Gil, J.A. Pascual / SM / 2016 

galego

9788498546118

4º ESO

Física e Química

Física y Química. SAVIA  Cañas Cortázar, Ana;Viguera Llorente, Jesús / SM / 2016

castelán

9788467586985

4º ESO

Latín

Latín 4º ESO / Garrido, A. / Edebé / 2012

castelán

9788468305028

4º ESO

TIC´s

Tecnologías de la informacion-SAVIA   /Javier Bueno  / SM / 2016

castelán

9788467587043

4º ESO

2º Idioma estranxeiro (Francés)

Trop bien 4! / Maxime, A,  / Pearson Longman / 2014 

francés

9788498377156

4º ESO

Caderno de inglés

Succeed in english  4 WB   BEN WEZT&BESS BRADFIELD  Editorial Oxford 2014

inglés

9780194844284

4º ESO

Lectura lingua galega

Ollos de auga / Domingo Villar / Galaxia /  2006

galego

9788482889276

Poetízate / Fran Alonso / Xerais / 2011 

galego

9788499142500

4º ESO

Lectura lingua castelán

La ratonera /  Agatha Christie / Vicens Vives/2013

castelán

9788431690908

Como agua para chocolate / Laura Esquivel / Punto de lectura / 2014

castelán

  9788466327954

Pontevedra, 30 de xuño de 2017
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín

Libros de texto Bachillerato 2017-18

 • 1º BACHTO
 • 2º BACHTO

1º BACHILLERATO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

1º BCHTO

Cultura Científica

Cultura Científica / N. Rubio, C. Pulido, J. M. Roiz / Anaya/ 2015

castelán

9788467865189

1º BCHTO

Lingua galega e literatura

Lingua Galega e Literatura 1º Bach./ Isabel González e outros / Baia Edicións / 2015

galego

9788499951690

1º BCHTO

Lingua castelá e literatura

Lengua castellana y literatura / Antonio Garrido / Edebé / 2015

castelán

9788468320663

1º BCHTO

Inglés

Student´s Book  Key to Bachillerato 1/ Ben Wetz, K. Gormley / Oxford /2014

inglés

9780194611053

1º BCHTO

Filosofía

Filosofía 1, AA.VV. Rodeira /  2015

galego

9788483494219

1º BCHTO

Relixión

Relixión Católica / AA.VV./ SM / 2015

galego

9788467582383

1º BCHTO

Matemáticas I

Matemáticas I. SAVIA  Alcaide Guindo, Fernando / SM / 2015

castelán

9788467576566

1º BCHTO

Física e química

Física y química SAVIA, P. Nacenta, F. de la Prada, J. Puente. / SM / 2015

castelán

9788467576511

1º BCHTO

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía / C. Plaza, J. Hernandez, J. Martinez y otros / Anaya / 2015

galego

9788467828115

1º BCHTO

Francés I

En avant! 1 / José Cabrera Ruiz, D. G. Zafra, M.  Mouquet / Pearson Longman /2013

francés

9788420540658

1º BCHTO

Historia do mundo cont.

Historia do mundo contemporáneo. L. Á. Rey, M. G. Sebastián . Vicens Vives/ 2015

galego

9788468231266

1º BCHTO

Literatura Universal

Literatura universal 1º Bachillerato, Ricardo Lobato y Ana Lahera, Oxford / 2015

castelán

9788467384505

1º BCHTO

Matemáticas  CC.SS   I

Matemáticas aplicadas a las CC. SS. SAVIA   Alcaide Guindo, Fernando / SM. /2015

castelán

9788467576573

1º BCHTO

Economía

Economía   SAVIA -15. Cabrera Bautista, Andrés / SM / 2015

castelán

9788467576542

1º BCHTO

Latín I

Latín 1/ Gómez Espelosín /  SM / 2008

castelán

9788467526509

1º BCHTO

Caderno de inglés

Workbook Key to Bachillerato1/ Katrina Gormley, R.Storton / Oxford / 2014

ingles

9780194611121

1º BCHTO

Caderno de francés

En avant! 1 (Cahier) / José C. Ruiz, D. G. Zafra, M. Mouquet / Pearson Longman /2013

francés

9788420540665

1º BCHTO

Lectura lingua galega

Os nenos da variola,  María Solar /  Edit. Galaxia /  2017

galego

9788491510260

Camiños na auga, Manuel Núñez Singala  /  Edit. Galaxia  /  2016

galego

9788498656848

1º BCHTO

Lectura lingua castelá

El conde Lucanor / Don Juan Manuel / Edebé / 2016

castelán

9788423688548

Historia del Rey transparente / Rosa Montero / Debolsillo /2012

castelán

9788490629239

1º BCHTO

Lectura literatura universal

Hamlet / W. Shakespeare / Espasa Libros SL/ 2010

castelán

9788467033380

2º BACHILLERATO

Curso e etapa

Área / Materia

Título, autor, editorial e ano de publicación

IDM

ISBN

2º  BCHTO

L. galega e literatura II

Lingua galega e Literatura / A. Nieto Pazó, X. Troitiño Fraiz / Anaya / 2016

galego

9788469813812

2º  BCHTO

L. castelá e literatura II

Lengua castellana y literatura2/ Antonio Garrido / Edebé / 2016

castelán

9788468317458

2º  BCHTO

L. estranxeira II (Inglés)

Key to bachillerato 2 SB     BEN WETZ  Editorial Oxford  2014

inglés

9780194611190

2º  BCHTO

Historia de España

Historia de España. Galicia / VV. AA. / Vicens Vives /2016

galego

9788468236377

2º  BCHTO

Relixión

Relixión Católica  / Xavier Cortés, Gaspar Castaño / SM XERME / 2008

galego

9788498540888

2º  BCHTO

Matemáticas II

Matemáticas II – SAVIA / F. Alcaide, J. Hernandez  /  SM / 2016

castelán

9788467587135

2º  BCHTO

Física

Física 2º Bacharelato / VV.AA. /  SM / 2016

castelán

9788467587210

2º  BCHTO

Química

Química 2º Bachillerato Savia.  del Barrio Barrero, Jose Ignacio / SM / 2016

castelán

9788467587227

2º  BCHTO

Bioloxía

Bioloxía / C. Plaza, J. Hernández, J. Martínez, P. Castro. FJ. Medina, / Anaya / 2016

galego

9788469813553

2º  BCHTO

Mat.  aplicadas CC SS II

Matemáticas alicadas CC.SS. II – SAVIA / F. Alcaide, J. Hernandez  /  SM / 2016

castelán

9788467587142

2º  BCHTO

Economía de la empresa

Economía de la  Empresa / Andrés Cabrera / SM  / 2016

castelán

9788467587128

2º  BCHTO

Xeografía

Xeografía /  Mª Concepción Muñoz / ANAYA / 2016

galego

9788469813638

2º  BCHTO

Historia da Arte

Historia do Arte / VV.AA. / Vicens Vives / 2016

galego

9788468236384

2º  BCHTO

Caderno de Inglés

Key to bachillerato 2 WB  /  Katrina Gormley /  Editorial Oxford  / 2014

inglés

9780194611268

2º  BCHTO

Lectura lingua castelá

Crónica de una muerte anunciada /  G. García Márquez / Debolsillo /  2003

castelán

9788497592437

2º  BCHTO

Romancero Gitano  /  Federico García Lorca / Editorial Cátedra / 2011

castelán

9788437627496

2º  BCHTO

La verdad sobre el caso Savolta  / Eduardo Mendoza. / Ed. Austral  / 2015

castelán

9788432224867

2º  BCHTO

La fundación / Antonio BueroVallejo / Ed. Austral / 2006

castelán

9788467021486

Pontevedra, 15 de xuño de 2017
O Director

Asdo.: Francisco Javier Barros Sanmartín